RAI Amsterdam 1.000 inzamelpunt Benelux Resource Boxen

RAI Amsterdam 1.000 inzamelpunt Benelux Resource Boxen

Donderdag 20 juli was het zover, met een officieel moment de Resourec Boxen van GAIA circulair overhandigd aan de RAI in Amsterdam. 

Hiermee is de RAI ons 1.000ste inzamelpunt voor de inzameling van werkkleding, werkschoenen en helmen. Weer een mooie stap gezet, ook in Duistalnd, Oostenrijk, Polen en Tsjechië gaan steeds meer bedrijven gebuikmaken van onze circulaire dienstverlening.

Met alle verschilende UPV's in de diverse landen leveren we een wezenlijke bijdragen aan het circulair maken van textiel. GAIA circulair kan in Nederland al zorgdragen voor het behalen van de circulaire doelstellingen zoals vastgesteld voor het jaar 2025. Circulaire garens maken is geen enkel probleem technisch henben we dat probleen opgelost, ook de afzet van circulaire garens is geborgd vanaf 2024. Nu alleen nog de retourlogistiek verzorgen en hopen dat meer bedrijven zich aansluiten bij GAIA circualir.

is cverscgikllei