Recycling | WERKKLEDING

Recycling | WERKKLEDING

Recycling | WERKKLEDING 

GAIA circulair help u graag mee recyclen door het opzetten van een totaalconcept. Wij helpen u graag op weg naar een circulaire bedrijfsvoering en een duurzame toekomst. Als bedrijf draagt u zo een steentje bij aan het behalen van onze Global Goals voor het jaar 2030.

Wij zamelen alle voorkomende werkleding, werkschoenen en PBM's in door gebruik te maken van onze "RESOURCE BOX". Al deze materialen mogen bij elkaar in deze "RESOURCE BOX". Dat betekent geen apart inzamelmiddel meer voor PBM's of schoenen of zelfs producten gerelateerde werkleding. Wij houden het graag duidelijk en gemakkelijk voor uw werknemers, dat betekent alle te recyclen producten in 1 inzamelmiddel onze "RESOURCE BOX".

In één van onze sorteercentra worden de "RESOURCE BOXEN" vervolgens leeggemaakt en worden de ingenomen producten gesorteerd. Daarbij maken wij ook gebruik van de inzet van sociale werkgelegenheid en de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Bij het sorteerproces van de werkkleding vindt er een voorsorting van de ingenomen materialen plaats. Hierbij worden de producten gesorteerd waarvan onze partner PŌUR weer nieuwe producten maakt, REDESIGN THE EXISTING. De producten waarvoor PŌUR geen herbestemming heeft, worden gesorteerd op samenstelling. Hierbij maken we onderscheid in meerdere materialengroepen in verschillende samenstellingen. Elke groep kent dan ook weer zijn eigen recycleproces. Het restant aan producten dat, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ernstig vervuild), wordt in de laatste stap ter vernietiging aangeboden met energieterugwinning.  

Circulair ontwerpen

Een goed recycleproces is in hoofdzaak afhankelijk van de aard en samenstelling van de aangeleverde materialen. Kortom de mate waarin producten circulair gerecyceld kan worden is uitsluitend afhankelijk van de circulariteit van het ontwerp en de toegepaste materialen.