Recycling | WERKSCHOENEN

Recycling | WERKSCHOENEN

Recycling | WERKSCHOENEN

GAIA circulair help u graag mee recyclen door het opzetten van een totaalconcept. Wij helpen u graag op weg naar een circulaire bedrijfsvoering en een duurzame toekomst. Als bedrijf draagt u zo een steentje bij aan het behalen van onze Global Goals voor het jaar 2030.

Wij zamelen alle voorkomende werkleding, werkschoenen en PBM's in door gebruik te maken van onze "RESOURCE BOX". Al deze materialen mogen bij elkaar in deze "RESOURCE BOX". Dat betekent geen apart inzamelmiddel meer voor PBM's of schoenen of zelfs producten gerelateerde werkleding. Wij houden het graag duidelijk en gemakkelijk voor uw werknemers, dat betekent alle te recyclen producten in 1 inzamelmiddel onze "RESOURCE BOX".

In één van onze sorteercentra worden de "RESOURCE BOXEN" vervolgens leeggemaakt en worden de ingenomen producten gesorteerd. Daarbij maken wij ook gebruik van de inzet van sociale werkgelegenheid en de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Circular Footwear Alliance

GAIA circulair is partner van Circular Footware Alliance (CFA). Onze gesoteerde schoenen worden ter recycling aangeboden aan CFA. Ons doel is een circulaire economie waarin geen grondstoffen meer verloren. Alle producten worden zo ontworpen dat de onderdelen of materialen waar ze uit gemaakt zijn na inlevering weer opnieuw gebruikt en ingezet kunnen worden als werkschoen of als nieuwe grondstof in andere producten.

Circulair ontwerpen

Ook bij werkschoenen geldt dat een goed recycleproces is in hoofdzaak afhankelijk van de aard en samenstelling van de aangeleverde materialen. Kortom de mate waarin producten circulair gerecyceld kan worden is uitsluitend afhankelijk van de circulariteit van het ontwerp en de toegepaste materialen.