Projects

Other Projects

GAIA circulair beschikt over heeft een eigen kernteam, maar werkt vooral samen met een groot netwerk van ervaren specialisten.

GAIA specialisaties bij het ontwikkelen en implementeren van concepten :

  • bedenken, invoeren en beheren
  • logistieke oplossingen
  • be- en verwerken van grondstoffen
  • produceren eigen hardware
  • webbased applicaties

ONTDEKKEN

Onze klanten ontwikkelen circulaire producten en willendeze onderbrangen in een circulaire (logistiek) systeem, zodat componenten en grondstoffen na gebruik weer kunnen worden ingezet. Wij onderzoeken of we dit kunnen inpassen in bestaande oplossingen, of dat we een aangepast of nieuw concept moeten ontwikkelen. 

ONTWIKKELEN

Bij de ontwikkeling kijken we enerzijds hoe we maximaal kunnen aansluiten bij reeds bestaande oplossingen, omwille van de schaal, kwaliteit en kostprijs. Dus welke retourlogistiek, hoe ontmantelen, hoe grondstoffen herwinnen en waarin toepassen. Welke aanpassingen zou een producent nog kunnen en moeten doen, welke informatie dient in het productpaspport te worden opgeneomen, etc...  

OPERATIONALISEREN

Uiteindelijk komt het allemaal aan op DOEN. Al doende leert men. GAIA is expert op het gebied van deze belangrijke stap: van een concept naar een product en een systeem, en dan vooral naar de circulaire praktijk! Hierbij gaat het om de retourlogistiek, refurbishment en recycling, en het maken van nieuwe producten. Ook focussen we ons op het behoud van waarde en kwaliteit, de inzet van social return en het identificeren en opvolgen van producten, componenten en grondstoffen.