Recycling | TOOLS

Recycling | TOOLS

Recycling | TOOLS

GAIA circulair help u graag mee recyclen door het opzetten van een totaalconcept. Wij helpen u graag op weg naar een circulaire bedrijfsvoering en een duurzame toekomst. Als bedrijf draagt u zo een steentje bij aan het behalen van onze Global Goals voor het jaar 2030.

Wij zamelen alle voorkomende werkleding, werkschoenen en PBM's in door gebruik te maken van onze "RESOURCE BOX". Al deze materialen mogen bij elkaar in deze "RESOURCE BOX". Dat betekent geen apart inzamelmiddel meer voor PBM's of schoenen of zelfs producten gerelateerde werkleding. Wij houden het graag duidelijk en gemakkelijk voor uw werknemers, dat betekent alle te recyclen producten in 1 inzamelmiddel onze "RESOURCE BOX".

In één van onze sorteercentra worden de "RESOURCE BOXEN" vervolgens leeggemaakt en worden de ingenomen producten gesorteerd. Daarbij maken wij ook gebruik van de inzet van sociale werkgelegenheid en de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Naast het inzamelen en recyclen van werkkleding, werkschoenen en PBM's is GAIA in 2021 gestart met de inzameling en recycling van (elektrische) gereedschappen. In eerste instantie wordt beoordeeld of de ingezamelde gereedschappen nog herbruikbaar zijn en volgens de richtlijnen nog veilieg in te zetten zijn. Daar waar nodig worden gereedschappen gerepareerd. Zijn de gereedschappen niet meer bruikbaar dan worden deze ontmanteld en tot nieuwe grondstof gerecyceld.

Social Project

Een deel van de herbruikbare gereedschappen worden ingezet om hiervan een  Toolbox te maken om zo (jonge) startende vakmensen te ondersteunen. Dat uiteraard in combinatie met een vakopleiding om zo vooral jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt!